Til toppen
Lite batteri kan velte stort lass

asdfasdfasdfasdfasdfasdf

Lite batteri kan velte stort lass

Elotec Thermi branndeteksjonskamera hindrer katastrofer for millioner av kroner ved avfallsanlegg.

Brukte batterier og farlig avfall som blir kastet feil er årsak til storparten av alle avfallsbranner i Norge, og er en av grunnene til at Romerike Avfallsforedling – ROAF har et ekstremt fokus på brannsikkerhet.

Det kom godt med torsdag 8. april da det oppsto en eksplosjon og brann i en aluminiumspresse overvåket av Elotec Thermi: Med varsel fra Elotec Thermi og oppmerksomme ansatte ble brannen raskt slukket, og anlegget var i drift igjen etter kort tid. Også her var brannårsaken feilsortert farlig avfall, og lithiumbatterier er blant de hovedmistenkte. De inneholder mye energi og finnes i stadig flere vanlige gjenstander (blant annet elsykler, verktøy, leker og mobiler).

ROAF har investert i Thermi branndeteksjonskamera fra Elotec. De termiske kameraene ser flammer i tillegg til varme og gjør en god jobb med overvåking av temperatur og tidlig varsling. Dette er til stor hjelp for anleggets eget industrivern og bidrar til at de ofte slukker branntilløp selv FØR brannvesenet kommer til stedet. Når industrivernet ikke er til stede starter automatisk slukkeanlegg umiddelbart når Elotec Thermi gir alarm om at temperaturgrensen er overskredet.

«For oss i ROAF er frykten for brann stor», konstaterer beredskapsleder Rolf Møller. «Vi har minst 10 branntilløp i året og gode rutiner og verktøy som branndeteksjonskamera er avgjørende. Det er viktig for oss med tidlig varsel og kontinuerlig overvåking av temperaturen i utsatte områder, som pressa. Det gir oss forutsigbarhet og trygghet på arbeidsplassen»

Hva så om avfall brenner opp, tenker du kanskje, det er jo bare søppel?
Dersom en storbrann bryter ut i sorteringsanlegget til ROAF vil:

 

  • Avfall fra ca 400 000 mennesker måtte leveres andre anlegg, noe som gir økte utgifter, store logistikkutfordringer og lavere sorteringsgrad
  • Verdier for minst 300 millioner gå opp i røyk
  • Ansatte måtte omplasseres og i verste fall permitteres i en lang periode

 


Derfor er brannsikkerhet ved avfallsanlegg like livsviktig som ellers i samfunnet. Med flammedeteksjon i kameraene, i tillegg til varme, blir anleggene tryggere. I tillegg reduserer vi antall uønskede alarmer, da algoritmer i kameraet filtrerer ut dieseltrucker og annen ufarlig/naturlig oppvarming. Men viktigst av alt, termiske kamera gir tidlig varsling når batterier i restavfallet og annen feilsortering skaper farlige situasjoner og reell brann.

asdfk aslødk jaølsdølaskj ølaskjfølaskd ølaskj ølaskd
Inge Storli