Skip to main content
Til toppen
askdløfj asøldkf jaløskdf løaskd jlaøskd fjalksdf jaølsdk aløsdkj laøksd lakdsjfalsdkj.

VERNEVERDIG

Flere byer og tettsteder i Norge er kjent for sine flotte trehus og trange, trivelige gater. Dessverre er disse områdene svært sårbare, og et branntilløp kan raskt spres til store deler av bebyggelsen. Det er derfor viktig med tidlig varsling.

Ta kontakt

Brannsikring

Tradisjonell brannsikring kan by på utfordringer i disse spesielle omgivelsene. Det er ofte uønsket med skjemmende kabler i kirker eller vernede hus og det kan være utfordrende å samle flere bygg i et helhetlig system. Elotec tilbyr et unike konsept for innvendig og utvendig deteksjon og varslingssystem. Trådløs brannsikring av hele bydeler og andre områder med tett trehus og vernet bebyggelse uten inngripen i byggemassen.

 

I dag sikrer vi blant annet UNESCOs verdensarv Røros by og Bryggen i Bergen, Skudeneshavn, Fiskeværet Grip, Havråtunet, Loshavn, kirker og andre kulturminner. Se klipp av våre intelligente flammedetektorer fra Røros og Skudeneshavn når de skal testes.

 

Sensoteknologi

Brann i verneverdige områder kan bli katastrofale. Derfor kan sensorteknologi bidra til å beskytte liv og verdier. Med EloRa EloTemp kan du få varsel ved temperaturendringer i det elektriske anlegget. Sensorene plasseres i el-skap og andre installasjoner for å gi tidlig varsel. Dette vil blidra til å sikre de verneverdige byggene mot en potensiell brann. Statistisk sett starter de fleste branner i det elektriske anlegget. Trådløse sensorer gir minimalt inngrep i den vernede bygningsmassen.  

Innvendig sikring med trådløs brannalarm

Med ledende trådløs teknologi fra Elotec får du et komplett alarmsystem helt uten kabler, noe som gjør installasjonen lite synlig. Enhetene har også et elegant lavprofildesign. Unike funksjoner som ElotecniQ lar beboere ta kontroll over sin egen del av alarmanlegget og unngå uønskede alarmer, og ved brann kan brannvesenet få detaljert informasjon om brannstedet for raskest mulig innsats.

 

Konseptet er levert til blant annet Røros by, Bergen, Loshavn ved Farsund, og Posebyen i Kristiansand. Siden 2004 har Elotecs system beviselig avverget flere potensielle storbranner.

 

 

Områdesikring med intelligente flammedetektorer

Elotec sikrer flere steder i Norge med branndeteksjonskamera. Disse fungerer både som varmesøkende og flammedetekterende kamera. Se reportasje fra Dagsrevyen om våre  branndeteksjonskamera som sikrer Bryggen i Bergen.

 

 

Intelligente kamera har innebygde algoritmer som ser både temperatur og flammer. Kameraene bidrar med ekstra sikkerhet for både bygg og hele byer, både utvendig og innvendig.

 

Har du spørsmål om sikring av verneverdige bygg?

Kontakt oss i dag

Last ned

Teaser til kommune.brannvesen.A4.2021.pdf

Les også


Røros by
Røros by

Den uerstattelige trehusbebyggelsen på Røros sikres både innvendig og utvendig av Elotec.

Bergen by
Bergen by

Brannvesenet valgte unike løsninger fra Elotec da bryggen i Bergen skulle sikres.

Lenker
Language
Min side