Skip to main content
Til toppen
ARREST OG FENGSEL

ARREST OG FENGSEL

Vi sørger for sikkerhet for både innsatte og ansatte og har solide løsninger som er i drift både i Norge og i utlandet. Innovative teknologiske løsninger innen radarteknologi, brannsikring, nødbelysning og annen overvåking tilpasses etter oppdragsgivers ønsker.

TA KONTAKT

Radarteknologi

Elotec EloCare radarteknologi er allerede installert i flere arrester og fengsler nasjonalt og internasjonalt. Radarsensoren overvåker tilstedeværelse og respirasjon og den egenutviklede løsningen baseres på radarteknologi og kunstig intelligens.

 

Hensikten med teknologien er å tjene som et verktøy for å gi indikasjon om potensielle hendelser. Dette gir grunnlag for riktig prioritering av ressurser til oppfølging av arrestanter/innsatte. Teknologien skal ikke erstatte menneskelig kontakt og tilsyn, og skal ikke benyttes som grunnlag for å prioritere eller gi behandling.

 

Elotec har siden 2018 hatt rammeavtale med Kriminalomsorgen (KDI), og Elotec EloCare er nå som følge av lovendring i straffegjennomføringslovens §29a satt i ordinær drift ved flere moderne fengsler og arrester.

 

Rapporter viser at teknologien allerede har varslet om alvorlige hendelser i ulike situasjoner, og at den har bidratt til bedrede HMS-forhold for de ansatte. Erfaringer viser at teknologien er et supplement, og at den ikke erstatter menneskelige tilsyn og kontakt mellom arrestanter og arrestforvarere.

 

Kontakt oss for mer informasjon om Elotec EloCare. 

 

Brannalarm og nødlys

Vi har løsninger for brannsikring av ulike bygg med kablede tradisjonelle brannalarmanlegg, trådløse og midlertidige system som egner seg under byggeperiode. Med et bredt produktspekter innen nødbelysning dekker vi alle behov.

 

Kameraovervåking og intelligente flammedetektorer

Med intelligente flammedetektorer kan hele fasaden eller store rom innendørs sikres dersom man ønsker tidlig deteksjon av flammer på utsiden av bygget. Våre overvåkingskamera sørger for å gi krystallklare bilder både inne og ute.


Les mer om våre relevante produkter for arrest og fengsel

Lenker
Language
Min side