Skip to main content
Til toppen

Elotec Orion Registrering

Elotec lanserer alarmoverføring til betjente alarmstasjoner, inkludert 110-sentraler for brannalarm. Vi relanserer i denne sammenheng vårt alarmoverføringsystem som Elotec Orion. Dette medfører ingen praktiske endringer for brukere av ELO-IOT42 med overføring til Elotec IOT-app. Du finner samme trygge funksjoner som tidligere, men du vil se at navnet Elotec Orion dukker opp flere og flere steder.

 

Elotec Kundeportal

Registrer alarmsenderen i Elotec Kundeportal

 

Vi lanserer nå Elotec Kundeportal, det gir deg oversikt over dine unike enheter, og mulighet til å fylle ut digitale registreringsskjema hvor du blir guidet gjennom registreringsprosessen samtidig som informasjonen blir automatisk verifisert. Sluttbruker får i sin tur mulighet til å gå gjennom informasjonen, eventuelt gjøre endringer og bekrefte bestillingen. Både ELO-IOT42 og ORION-63E registreres nå i Elotec Kundeportal.

Her blir det også mulighet til å holde oversikt over dine aktive anlegg, samt registrere endringer.

På sikt vil vi bygge mer smart funksjonalitet rundt Elotec Kundeportal og dette blir din inngang til alt som gjelder Elotec produkter og tjenester.

 

Informasjon om overføring til betjent alarmmottak:

Elotec som produsent og leverandør av alarmoverføringssystemer ønsker å bidra og legge til rette for installatører og anleggseier (også omtalt som kunde) i størst mulig grad. Vi har derfor laget en rask oversikt rundt alarmoverføring til alarmmottak.

De ulike 110-sentralene/alarmmottakene har noen variasjoner, og det er ditt ansvar å sette deg inn i spesifikke krav for mottaket som dekker ditt område. For oppdatert informasjon om dette anbefaler vi å besøke nettsiden til det aktuelle alarmmottaket eller ta kontakt med dem direkte.


110 Finnmark - 110-finnmark.no

110 Troms - 110-troms.no
110 Salten Brann - saltenbrann.no/110
110 Midt-Norge - mn110.no
110 Møre og Romsdal - 110-sentralen.no

110 Innlandet - 110-innlandet.no

110 Øst - ost110.no

110 Sør-Øst - sorost110.no

110 Sør-Vest - rogbr.no/110-sor-vest

 

Avarn Security - avarnsecurity.no

Securitas Technology - securitastechnology.com/no

Registrering av alarmoverføringsabonnement
Registreringsskjema for aktivering av Elotec Orion alarmoverføringsenhet fylles ut digitalt i Elotec Kundeportal. Kunde er ansvarlig for at informasjonen som oppgis er korrekt. Registreringsskjemaet fylles ut med nødvendig teknisk informasjon og kontaktinformasjon, i tillegg til å være en bekreftelse på bruks- og tjenestevilkår og abonnement. Registreringsskjemaet samler også inn informasjonen som behøves for registreringsforespørsel til det betjente alarmmottaket. 

 

Alarmoverføring mellom sender og kunde (Elotec IOT app) vil være tilgjengelig fra registreringstidspunktet, forutsatt korrekt registreringsinformasjon. Alarmoverføring til den aktuelle alarmsentralen aktiveres ved angitt dato (minst 1–5 virkedager etter mottatt registreringsskjema, avhengig av alarmmottak), forutsatt korrekt registreringsinformasjon.

 

Det betjente alarmmottaket kontaktes direkte for verifisering av alarmoverføring og for å sette overføringen aktiv med skarpe alarmer (OBS! skarp alarmoverføring medfører utrykning ved utløst alarm). Ved behov for endring rundt aktivering av alarmoverføring skal Elotec AS kontaktes så snart som mulig.

Vurdering av risikoklasse, alarmoverføring og nødvendige funksjoner

Ut fra den trusselen en brann kan innebære for skade på liv og helse, skal byggverk eller ulike bruksområder i et byggverk plasseres i risikoklasse 1-6 (Informasjon om dette samt veiledning til vurdering finnes hos Direktoratet for byggkvalitet). Risikoklassene har i denne sammenheng innvirkning på krav til alarmoverføring.

 

Alle objekter i klasse 1-4 skal ha overføring til en godkjent betjent alarmstasjon eller vaktselskap, eventuelt varsling til lokale mottakere i foretaket. For klasse 5 og 6 kreves det overføring til brannvesen.

 

Risikoklassene påvirker også hvilke abonnement som skal brukes. Vi har gjort våre ulike abonnementer så enkle som mulig, slik at de gjenspeiler de ulike risikoklassene og du får riktig funksjonalitet til den beste prisen for din bruk.

Bygninger med sporadisk personopphold
Eks: arbeidsbrakker, båtnaust, carport, flyhangar, fryselager, garasje og parkeringshus med én etasje, sagbruk, skur, trelastopplag.

Barnehager og skoler

Bygninger hvor personer overnatter, men er kjent med bygget.

Eks: barnehjem, bolig, boligbrakke, brannstasjon med døgnbemanning, fritidsbolig (inkl. selvbetjente hytter, campinghytter, campingenheter), internat, studentbolilg.

Bygninger hvor det er besøkende som ikke kjenner bygget

Eks: forsamlingslokale, idrettshall, kantine for utleie eller beregnet for >150 pers., kinolokale, kirke, kongressenter, messelokale, museum, salgslokale, teaterlokale, trafikkterminal, tribune beregnet for >150 pers.

Bygninger hvor personer oppholder seg gjennom natten og ikke kjenner bygget

Eks: Arrest og fengsel, asylmottak og transittmottak, boliger beregnet for personer med behov for heldøgns pleie og omsorg, bolig spesielt tilrettelagt og beregnet for personer med funksjonsnedsettelse, inkl. alders- og seniorboliger, feriekoloni og leirskole, overnattingssted og hotell, pleieinstitusjon, sykehus og sykehjem, turisthytte og vandrehjem.

Resterende bygninger, næring og industri med regelmessig personopphold, og personer som kjenner bygget

Eks: Brannstasjon uten døgnbemanning, driftsbygning med husdyrrom, industri, kantine beregnet for egne ansatte til og med 150 personer, kjemisk fabrikk og kjemikalielager, kontor, laboratorium, lager, parkeringshus og garasje med to eller flere etasjer/plan, parkeringskjeller og garasje under terreng, sprengstoffindustri, trafo eller fordelingsstasjon.

Det særskilte brannobjektet trenger dokumentasjon av sikkerhet, en brannvernleder, eventuelle personer som jobber der trenger opplæring og brannøvelser og en beredskapsplan. Vår anbefaling i samråd med 110 er at bygg fra risikoklasse 2 bør kobles opp mot 110, dette bidrar til sikkerhet for personer og verdier.

Lenker
Language
Min side