Skip to main content
Til toppen
Avfall- og gjenvinningsanlegg

Avfall- og gjenvinningsanlegg

Avfallsstasjoner eller gjenvinningsanlegg har stor risiko for branntilløp med sortering av avfall. For en trygg drift og oppetid er man avhengig av tidlig deteksjon. Elotec har spesialutviklede løsninger for inn- og utvendig sikring.

Brannsikring

I utfordrende miljø som et renovasjonsanlegg har vi Elotec Aspect aspirasjonsdetektor som gir rask og pålitelig deteksjon. Med over 30 års erfaring i tøffe landbruksmiljø har Elotec Aspect de beste forutsetningene for sikring innvendig. 

 

Tradisjonell brannsikring kan by på utfordringer i avfallsbransjen med spesielle og tøffe omgivelsene. Med farlige stoffer og lagring av brannfarlig materiell, gir det store brannfarer hos gjenvinningstasjoner. Det er ofte ønsket inn- og utvendig deteksjon som samles til et helhetlig brannsystem. Elotec tilbyr et unikt konsept for innvendig og utvendig deteksjon og varslingssystem. Disse trådløse og kablede systemene knyttes sammen til en trygg løsning for kunden. 

 

Elotec Aspect er den tøffeste aspirasjonsdetektoren på markedet som er spesialutviklet for å takle forhold som avfallsbransjen.

 

Elotec tilbyr også løsninger for slukking av brann, med vår egen slukkesentral og tilknytning til tredjepartssystemer ved behov.

Har du spørsmål om sikring av avfallsanlegg eller gjenvinningsanlegg?

Kontakt oss i dag

Sensoteknologi

Brann i områder med avfall kan bli katastrofale. Derfor kan sensorteknologi bidra til å beskytte liv og verdier. Med EloRa EloTemp kan du få varsel ved temperaturendringer i det elektriske anlegget. Sensorene plasseres i el-skap og andre installasjoner for å gi tidlig varsel. Dette vil blidra til å sikre de verneverdige byggene mot en potensiell brann. Trådløse sensorer gir minimalt inngrep i bygningsmassen.

 

Elotec EloRa brukes blant annet av Norges skiforbund til å ha full kontroll over miljøfaktorer. Les saken her.

 

Områdesikring med intelligente flammedetektorer

Elotec sikrer flere avfall- og gjenvinningsanlegg i Norge med branndeteksjonskamera. Disse fungerer både som varmesøkende og flammedetekterende kamera.

 

Farlig avfall og feilsortering er årsaken til flere branner, derfor ser vi behovet for deteksjon av varmeutvikling og eksplosive branner. Med våre Intelligente flammedetektorer og branndeteksjonskamera har vi mulighet til å oppdage brannen umiddelbart og kameraene knyttes til en EN54-godkjent brannalarmsentral. Dette gir en ekstra trygghet for umiddelbar deteksjon av brann. 

 

Ofte starter branner i søppelkvern og aluminiumspresser som et resultat av Lithiumpatterier som feilsorteres. For en tett overvåking av små områder har vi gode løsninger for deteksjon på blant annet samlebånd med vårt kubekamera. 

 

Intelligente kamera har innebygde algoritmer som ser både temperatur og flammer. Kameraene bidrar med ekstra sikkerhet for bygg og hele byer, både utvendig og innvendig. Elotec har mange års erfaring og bistår deg med prosjektering og rådgiving for den beste løsningen til ditt behov.

 

Våre branndeteksjonskamera/IFD er tilkoblet EN54-godkjente brannalarmsentral for å gi trygghet ved varsling til brannvesen/110 eller til ansvarlig på bygget via app. 

 

Perimetersikring

I tillegg til å detektere branntilløp, brukes våre kamera til perimetersikring for å hindre at uvedkommende tar seg inn på stengte områder.

Andre referanser med branndeteksjonskamera og IFD-anlegg:

Se reportasje fra Dagsrevyen om våre  branndeteksjonskamera som sikrer Bryggen i Bergen.

 

Test fra Skudeneshavn med våre branndeteksjonskamera/IFD

Test fra Røros med våre branndeteksjonskamera/IFD

Lenker
Language
Min side