Skip to main content
Til toppen

Radarteknologi


Elotec EloCare X20 overvåker tilstedeværelse og respirasjon ved hjelp av radar og kunstig intelligens. 

 

Løsningen er egenutviklet av Elotec i Norge og baseres på radarteknologi som er i stand til overvåke bevegelser i et rom, helt ned til bevegelser i brystkassen hos en person. Systemet indikerer når slike bevegelser opphører eller synker under satte terskler, og presenterer lettfattelig informasjon for tilstedeværende personell. Dette gir mulighet for å fange opp unormale situasjoner og gjennomføre nærmere tilsyn og tiltak.

Først ute i verden

Systemet er utstyrt med teknologi og unike egenskaper som Elotec er eneste tilbyder av på det kjente markedet. Som første leverandør i verden innen flere av våre segment har vi bygd opp en solid erfaring med tilpassede brukervennlige løsninger.

Faksimile fra Adresseavisen.

 

Elotec EloCare X20 i fengsel og i arrest

Systemet har som formål å gi de ansatte trygghet for at innsatte på lukkede rom er under tilsyn, også mellom obligatoriske inspeksjoner. I arrest- og soningssammenheng har Elotec EloCare X20 til hensikt å identifisere tilstedeværelse ved hjelp av bevegelse og pust, uten å bestemme årsak til endringer i disse parameterne*. Hensikten er, ved hjelp av innsattes livstegn og bevegelse, å bistå ansatte i oppfølging utenom allerede eksisterende rutiner.

 

Allerede montert i flere land

Elotec EloCare X20 er allerede montert i flere fengsler og arrester i Norge og andre land. Vi jobber kontinuerlig med prosjekter, og etterspørselen er høy fra både inn- og utland.

 

Andre bruksområder for Elotec EloCare

Utstyret kan bistå i effektivisering av ressursbruk innen flere områder, og vi har blant annet til hensikt å kunne bistå ansatte innen helse- og omsorgstjenesten. Der vil Elotec EloCare X20 gi mulighet for tilsyn uten at systemet erstatter menneskelig kontakt, eller undersøkelser fra medisinsk personell.

Elotec kan tilby integrasjonsløsninger som snakker med eksisterende system, samt tilpasninger og komplettering av nye teknologiske løsninger. Bruk av Elotec EloCare X20 i hjemmetjenestene vil også gi eldre og pleietrengende trygghet, og de vil kunne bo hjemme lengre.

Elotec har også nå en helt ny og banebrytende teknologi under utvikling for medisinsk godkjenning. Les mer om Elotec EloCare M50

 

*Elotec EloCare X20 har ikke til hensikt å stille diagnoser, behandle eller forebygge sykdom.

 

Har du spørsmål om Elotec EloCare X20, ønsker tilbud eller mer informasjon? Kontakt oss på elocare@elotec.no

Lenker
Language
Min side