Skip to main content
Til toppen

Radarteknologi


Elotec EloCare X20 overvåker tilstedeværelse og respirasjon ved hjelp av radar og kunstig intelligens. Elotec utvikler også ny og banebrytende teknologi for medisinsk godkjenning. Les mer om Elotec EloCare M50 her.

 

Løsningen er egenutviklet av Elotec i Norge og baseres på radarteknologi som er i stand til overvåke bevegelser i et rom, helt ned til bevegelser i brystkassen hos en person. Systemet indikerer når slike bevegelser opphører eller synker under satte terskler, og presenterer lettfattelig informasjon for tilstedeværende personell. Dette gir mulighet for å fange opp unormale situasjoner og gjennomføre nærmere tilsyn og tiltak.

Først ute i verden

Systemet er utstyrt med teknologi og unike egenskaper som Elotec er eneste tilbyder av på det kjente markedet. Som første leverandør i verden innen flere av våre segment har vi bygd opp en solid erfaring med tilpassede brukervennlige løsninger.

Elotec kan tilby integrasjonsløsninger som snakker med eksisterende system, samt tilpasninger og komplettering av nye teknologiske løsninger. Bruk av Elotec EloCare X20 i hjemmetjenestene vil også gi eldre og pleietrengende trygghet, og de vil kunne bo hjemme lengre.

*Elotec EloCare X20 har ikke til hensikt å stille diagnoser, behandle eller forebygge sykdom.

 

Har du spørsmål om Elotec EloCare X20, ønsker tilbud eller mer informasjon? Kontakt oss på elocare@elotec.no

Lenker
Language
Min side