Skip to main content
Til toppen
ELOTEC EMX

ELOTEC EMX

ELOTEC EMX

Dette presentasjonssystemet er kjernen i brannalarmsystemet ditt. 

Med Elotec EMX kan du overvåke, administrere, kontrollere og styre alle enheter i Elotec M-serie brannalarmsystem. Du kan importere plantegninger med plassering til hver enhet, slik at du til en hver tid har full oversikt over status. Med et oversiktlig kart og fjerntilgang til enheter, gir systemet klare signal om hvor det går en alarm eller om enheter som trenger tilsyn. Dette tilrettelegger for forutsigbare vedlikeholdsrutiner og effektiv evakuering ved en eventuell brann.

 

Ved hjelp av Elotec EMX kan du lese ut analogverdier på hver enkelt enhet, koble enheter inn og ut, lese av status på enheter (brann, feil, forvarsel eller normaltilstand) og fjernstyre sentralen. Du har full kontroll over hendelser og endringer i et intuitivt loggsystem. Systemet er enkelt å bruke og kan tilpasses alle størrelser brannalarmsystemer.

  • Fjerntilgang og status på enheter.
  • Presis indikasjon på hvor det går en alarm.
  • Trenger ingen teknisk bakgrunn for å betjenes
  • Kontroll over om vedlikeholdsfirma oppfyller forpliktelsene sine
  • Reduserer tidsbruk ved feilsøking med et oversiktlig kart
  • Registerer ukentlige alarmtester
  • Mulighet til å knytte flere alarmanlegg i ett og samme system
Lenker
Language
Min side