Skip to main content
Til toppen

Sensorteknologi


Elotec EloRa smartsensorer

Vi tilbyr vedlikeholdsfri sensorteknologi med inntil 10 års batterilevetid og 10 km rekkevidde. Sensorene er laget for tøffe forhold og derfor kan de brukes i alt fra eneboliger og næringsbygg til landbruk og industri. 

 

Med Elotec EloRa får brukeren et bedre beslutningsgrunnlag med sensordata. Dette er med på å effektivisere driften og bidra til økonomisk vekst med kontinuerlig overvåking av ressurser. 

 

Sensorene kan forhindre store skader ved å få varsel før en brann utvikler seg. Med service og vedlikeholdsvarsling til mobilen får du full oversikt på alle nødvendige tall og unngå nedetid på maskiner. Systemet har høy sikkerhet og kryptering av data.


EloRa Manager:

Et oversiktsprogram med enkelt brukergrensesnitt. Kan tilpasses ditt behov, enten du vil ha enkle grafer eller detaljerte rapporter. Kan brukes både på PC og mobil.

Mulighet for flere brukere, gir også mulighet til å la enkeltbrukere til å overvåke kun deler av anlegget. For eksempel kan elektriker få tilgang til temperatur-sensor i el-skap, slik at de kan inn å se før en el-kontroll.

Sett egne grenseverdier eller velg standardiserte grenseverdier satt etter norske standarder.

Velg varsling på SMS eller e-post når verdiene nærmer seg grensene som er satt.

Logg på EloRa Manager: https://manager.elora.elotec.no/

Se video hvordan du konfigurer varsler i EloRa Manager


EloRa Gateway:

Sentralen mottar data fra alle sensorene og sender dette videre til skyløsningen. Eneste del av systemet som trenger internett og strømtilgang.

 • Mulighet for bruk av 4G, WIFI eller kablet nett.

 • Tåler å stå i tøffe forhold, IP65.

Elotec EloRa Gateway utendørs

Art.nr: ELR-U-GTW1

Art.nr: ELR-U-GTW1

Elnummer: 6205563


EloRa EloTemp med magnet: 

Få en ekstra sikkerhet som varsler lenge før brannalarmen registrerer røykutvikling.

Sensoren passer på sikringsskapet og gir kontinuerlig overvåking av temperaturen i El-skapene. Sensoren varsler ved en gitt grense.

 • Leveres med dørbryter, som indikerer om en dør er åpen eller stengt.
 • Tåler å stå i tøffe forhold, IP67.
 • Meget stabil måling mellom -49 °C og 125 °C.

 

Bruksområder:

 • Overvåk temperatur i el-skap, kjølelager eller andre steder hvor temperatur er viktig. 
EloRa EloTemp med magnet

EloRa enhet som kobles mot ELR-U-GTW1 (El nummer 6205563)

Art.nr: ELR-T-TEMPM

Art.nr: ELR-T-TEMPM

Elnummer: 6205565

Overvåking av det elektriske anlegget
Overvåking av det elektriske anlegget

Det viser seg at så ofte som 2 av 3 branner i landbruket, starter i det elektriske anlegget. Ved hjelp av EloRa EloTemp kan man overvåke alle sikringsskap på gården, slik at man sove godt på natten.


Tempsensor med ekstern probe, 1,5m:

Dette er en enhet som gir veldig presis temperaturmåling. Få et forvarsel hvis temperaturen nærmer seg en kritisk verdi. Sensoren kan monteres på de fleste steder.

 • Svært nøyaktig temperatursensor (±0,5°C) som er basert på et PT100 element som har en meget stabil måling mellom -50 og 200°C.
 • Egnet for kontinuerlig overvåking av større åpne områder og anleggsmaskiner etc.
 • Tåler vibrasjoner og tøffe forhold. IP67. 
 • Kablet probe på 1,5m kan tilpasses.

 

Bruksområder:

 • Overvåking av kjølelager til grønnsaksproduksjon, få varsel før innhøstingen er ødelagt.
 • Overvåk temperatur på plansilo, korntørkeanlegget, pumper og motorer. Få varsel før en mulig varmgang utvikler seg.
EloRa Tempsensor med ekstern probe, 1,5m, -50-200ºC

EloRa enhet som kobles mot ELR-U-GTW1 (El nummer 6205563)

Art.nr: ELR-U-TP210

Art.nr: ELR-U-TP210

Elnummer: 6205561

Overvåking av traktor og kompaktlaster
Overvåking av traktor og kompaktlaster

Det viser seg at lagring av traktor og kompaktlastere kan være kilde til branner i landbruket, dette er ofte branner som kan være vanskelig å få slukket hvis det først begynner å brenne.

Overvåking av fjernvarme
Overvåking av fjernvarme

Hvis det skjer noe med fjernvarmen inn til bygget, så kan det ta lang tid før dette oppdages. Ved bruk av EloRa-temperatur sensor kan man sette egne grenseverdier på tur og retur vann. Da kan driftsansvarlig kan få beskjed med engang temperaturen endrer seg utenfor normalen.


CO₂-sensor: 

Trygghet for dyr og mennesker. Med CO₂-sensor får du varsel ved forurensing av luftkvalitet, slik at tiltak kan iverksettes.

I tillegg til CO₂ (karbondioksid) måler sensoren temperatur, fuktighet og lufttrykk. Se batterinivå i sanntid. Sensoren kan monteres på de fleste steder.

 • Tåler vibrasjoner og tøffe forhold. IP67. 
 • Meget stabil måling mellom 400-5000 ppm.

 

Bruksområder:

 • Ventilasjonsanlegg i fjøs for varsling om forhøyet CO₂-nivå for å unngå farlige situasjoner for dyr.
 • Overvåk siloen for silogass (hovedsakelig CO₂), få varsel før det oppstår farlige situasjoner. CO₂ er uten lukt og smak, men den er kvelende selv i mindre konsentrasjoner.
 • Overvåk CO₂-nivå ved utvinning av tuneller, få varsel før det oppstår en farlig situasjon for arbeiderne.
EloRa CO2-sensor

EloRa enhet som kobles mot ELR-U-GTW1 (El nummer 6205563)

Art.nr: ELR-U-CO2

Art.nr: ELR-U-CO2

Elnummer: 6205564

Overvåking av inneklima i fjøset
Overvåking av inneklima i fjøset

Ventilasjon er viktig i et fjøs, for eksempel i storfefjøs så skal det byttes ut mye luft for å ha best mulig forhold til dyrene.


Jordsensor temp, fukt, konduktivitet:

Få status på jordsmonnet. Ikke bruk dyrebar tid på å analysere været. Få eksakte tall på når det er tid for tiltak.

Måler jordfuktighet, jord temperatur og konduktivitet i jord. 

 • Tåler vibrasjon og tøffe forhold. IP66. 

 • Svært nøyaktig måling av både temperatur(±0,5 °C) Fuktighet(±3%) konduktivitet (±3%)

 • Meget enkel installasjon i jord.

 

Bruksområder:

 • Overvåking av fuktighet og temperatur i grønnsakåkeren eller gartneriet, få varsel for å kunne vanne på et meget presist tidspunkt, for optimal vekst.

Overvåking av vekstforhold på jordet
Overvåking av vekstforhold på jordet

For å ha best mulige forhold på åkeren er man avhengig av å ha kontroll på temperatur og fuktighet i jorden. Dette sammen med en god værmelding har man gode forutsetninger for en god vekstsesong.


Ultrasonisk nivåsensor:

Få kontroll på alle lager, siloer, tanker, møkkjellere og andre nivåer rundt omkring på gården. Overvåk det du trenger informasjon om.

Måler nøyaktig på avstand fra målbare objekter. Målingen er basert på ultralydbølger som sendes og reflekteres tilbake fra objekter. Sensoren kan plasseres på de fleste steder.

 • Tåler vibrasjoner og tøffe forhold. IP67. 

 • Svært nøyaktig måling av avstand. (±1%)

 • Meget stabil måling mellom 0,5 m og 10 m.*

 

Bruksområder:

 

Effektiviser den daglige driften slik at du slipper å bruke tid på å se om kornsiloen må etterfylles, møkkjelleren/avfallskontaineren må tømmes eller om tanken må fylles opp.

 

* Tilgjengelig variant for 0,3–4,5 m.

EloRa Ultrasonic Level Sensor 0.5-10 m

EloRa enhet som kobles mot ELR-U-GTW1 (El nummer 6205563)

Art.nr: ELR-U-UDL10

Art.nr: ELR-U-UDL10

Elnummer: 6205560

Nivåmåling av diesel eller korn
Nivåmåling av diesel eller korn

Overvåking av en dieseltank eller kornsilo kan være smart for å ha litt forutsigbarhet i hverdagen. Dette gir deg for eksempel mulighet til å bestille drivstofflevering i god tid før det er tomt på dieseltanken.

Nivåmåling av kloakk eller overvannskum
Nivåmåling av kloakk eller overvannskum

Det finnes mange lokale kloakkanlegg eller overvannskummer som ingen har kontroll over. Ved bruk av EloRa nivåsensor kan man sette individuelle grenser og få direkte varsel på telefonen hvis nivået nærmer seg en kritisk grense.


Temperatur og fuktighetssensor:

Få kontroll på miljøet utendørs eller i de ulike byggene på gården/fabrikken, Denne miljøsensoren kombinert med jordsensoren, gir deg mulighet til best mulig vekst på avlingen. 

Kan plasseres på de fleste steder. 

 • Måler omgivelsestemperatur 
 • Tåler vibrasjoner og tøffe forhold. IP67.
 • Måleområde mellom -30 og +70 °C og 0% til 100% relativ fuktighet

 

Bruksområder:

 • Overvåk omgivelsene i fjøset, få varsel hvis situasjonen endrer seg utenfor det som er satt av grenseverdier. 
 • Overvåk omgivelsene i veksthuset, få varsel før omgivelsene endrer seg og hemmer veksten på avlingen.
EloRa Temperatur og fuktighetssensor

EloRa enhet som kobles mot ELR-U-GTW1 (El nummer 6205563)

Art.nr: ELR-U-TH1

Art.nr: ELR-U-TH1

Elnummer: 6205562

Overvåking av høy som er lagret på låve
Overvåking av høy som er lagret på låve

Det viser seg at lagring av høy kan være kilde til branner i landbruket. Dette kommer av at i fuktig høy og halm foregår det en bakteriell nedbrytning som fører til varmeutvikling. Høy og halm isolerer godt mot varmetap, så varmeutviklingen kan føre til at temperaturen stiger til over 75 grader. Da går det over til en kjemiskprosess som kan føre til selvantenning av de gassene som oppstår.

Overvåking av kjølerom og fryselager
Overvåking av kjølerom og fryselager

I barnehagen er det veldig viktig at man har riktig temperatur ved lagring av mat, for å unngå bakterievekster. For å forsikre seg om dette bør man kontrollere temperauren i kjølerom/kjøleskap daglig. Dette er en anbefaling fra mattilsynet for å unngå sykdom, som følger at dårlig mat.


Bolus temp og aktivitet:

Sensor for overvåking av kyr. Få full kontroll på aktivitet og tilstanden til dyrene i fjøset 24/7 uten at du trenger å være til stede. 

 

Du får muligheten til å forutse helsemessige hendelser, som brunst, kalving, vom-temperatur, vanninntak og generell helsetilstand. 

Det er også mulighet for å overvåke pH-verdien i vom. 

 • Hver sensor har en unik ID som kan knyttes til navn eller øremerkenummer.
 • Forseglingen på sensoren beskytter elektronikken og kan trygt være i dyret hele dets levetid.
 • Sensoren kan brukes på dyr fra 350 kg og tyngre.
 • Settes inn med en standard bolus-pistol.

 

Bruksområder:

 • Overvåk situasjonen til kyrne og tilkall dyrlege før det er for sent. 
 • Informativt verktøy for veterinæren til å kartlegge sykdomsforløp.
 • Få varsel før kalving er i gang, slik at du kan være tilstede når det skjer. 

 

Elotec EloRa bolus med temp og overvåkning

EloRa enhet som kobles mot ELR-U-GTW1 (El nummer 6205563)

Art.nr: ELR-M-SRB2

Art.nr: ELR-M-SRB2

Elnummer: 6205566


Lenker
Language
Min side