Skip to main content
Til toppen

Vår innovative løsning vant anbudskontrakt

Tirsdag 28. juni 2022 ble vi tildelt kontrakt for levering av pust og bevegelsesensorer til Politidirektoratet (POD) og Kriminalomsorgen (KDI). Selve kontrakten har en kjøpsverdi på 10,5 MNOK. Estimert verdi for Elotec i tilsvarende markeder, er på 100 MNOK. 

Skapt og produsert av Elotec i Norge

Ideen, behovet og løsningen er skapt og egenutviklet av Elotec i Norge. Måleinstrumentet er basert på radarteknologi og kunstig intelligens. Denne måler tilstedeværelse, bevegelser, pust og puls kontaktløst med en liten sensor i taket for å unngå uønskede hendelser i fengsel og arrest. Vi presenterer lettfattelig informasjon for tilstedeværende personell. Kunder i inn- og utland har allerede oppdaget viktigheten av den revolusjonerende teknologien.

Allerede på plass i arrest og fengsel

Elotec er allerede på plass i flere norske og utenlandske arrester og fengsler med den innovative løsningen Elotec EloCare. Blant annet i Trondheim sentralarrest og ved de nye høysikkerhets-fengslene i Agder har EloCare blitt et uunnværlig verktøy i deres hverdag.


Helge Busch, fagleder i arresten i Trondheim sier i et intervju i Politiforum følgende: «Jeg vil påstå at dette radarsystemet er det beste verktøyet for å observere de innsatte for å unngå uønskede hendelser»

 

Formell innkjøpsavtale

Elotec, Politidirektoratet og Kriminalomsorgen inngår nå en rammeavtale som vil åpne store muligheter for videre ekspansjon av Elotecs virksomhet innen radarteknologi.


Vi merker allerede trykket fra ulike instanser i inn- og utland som står på trappene klar for å investere i et innovativt verktøy som forenkler hverdagen og bedrer HMS-forhold for de involverte.

Om Elotec AS – Sammen skaper vi tryggere hverdager

  • Trøndersk teknologibedrift med fokusområde på samfunnsnyttighet gjennom alarm og overvåking
  • Hovedkontor Oppdal, avd.kontor i Trondheim, Tromsø, Oslo, Bergen, Kristiansand, Stavanger.
  • Omsetning 2021: 200 MNOK
  • 100 ansatte


Kontaktinformasjon:
Adrian Andresen
Markedssjef
adrian@elotec.no
+47 45 44 86 15

Lenker
Language
Min side