Skip to main content
Til toppen
Elotec AS overtar GapitSmart AS sin portefølje i satsingen på sensorteknologi

Elotec AS overtar GapitSmart AS sin portefølje i satsingen på sensorteknologi

Fra 1. september overtar Elotec alle eksisterende kundeavtaler, leverandøravtaler og varelager fra GapitSmart AS.

Fra 1. september overtar Elotec alle eksisterende kundeavtaler, leverandøravtaler og varelager fra GapitSmart. 


Dette betyr at eksisterende kunder av GapitSmart får videreført en trygg og god sikkerhetsløsning for el-skap i landbruket, i tillegg vil det gi nye muligheter for fremtidens smarte landbruk med Elotecs erfaring og produktportefølje. 

 

Jobber mot et felles mål

Elotec har i flere år jobbet med sensorteknologi for industri, næring og landbruk. Sammen med forsikringsbransjen satser vi betydelig for å gi enda bedre og bærekraftige løsninger med sensorteknologi fra Elotec.

 

Tung satsing på gode løsninger gir større trygghet for brukerne med Elotec EloRa

Elotecs sensorsystem EloRa er et helhetlig system for alle sensorer som sikrer bærekraft og effektiviserer driften. 

 

Med EloRa EloTemp for temperaturovervåking av sikringsskap vet vi allerede at flere store brannfarer er avverget. Med resten av sensorløsningen i EloRa-systemet skal vi ivareta både dyrvelferd, planter, bygninger og sørge for bedre marginer til brukerne. 
 

Om Elotec AS – Sammen skaper vi tryggere hverdager

  • Trøndersk teknologibedrift med fokusområde på samfunnsnyttighet gjennom alarm og overvåking
  • Hovedkontor Oppdal, avd.kontor i Trondheim, Tromsø, Oslo, Bergen, Kristiansand, Stavanger.
  • Omsetning 2021: 200 MNOK
  • 85 ansatte


Kontaktinformasjon:
Adrian Andresen
Markedssjef
adrian@elotec.no
+47 45 44 86 15

Fornøyde parter

Vi har hatt en fin og ryddig prosess med GapitSmart med et felles ønske om å ivareta deres kundegruppe på en god måte. Styret i GapitSmart uttalte følgende:

«Vi er trygge på at Elotec vil videreføre og håndtere vår kundegruppe på best mulig måte»

 

Landsdekkende trygghet

Med vårt dyktige forhandlernettverk i hele Norge vil vi sammen sørge for trygge, bærekraftige og effektive bygg. 

 

Lenker
Language
Min side