Skip to main content
Til toppen
HELSEBYGG

HELSEBYGG

Dette er svært tekniske bygg som krever kvalitet og pålitelighet. Våre løsninger innen helse sikrer at alt gjør som det skal til enhver tid. Elotec har gode løsninger for ulike produktgrupper, blant annet radarteknologi som overvåker tilstedeværelse og respirasjon. Våre serviceteknikere tilbyr bistand hele veien.

Ta kontakt

Radarteknologi

Elotec EloCare radarteknologi for helsebygg overvåker tilstedeværelse og respirasjon. En unik kombinasjon av radarteknologi og kunstig intelligens måler pustefrekvens basert på små bevegelser i brystkassen.

 

Grenseverdier kan defineres og gi grunnlag for indikasjon. På denne måten vil teknologien stå for en «ikke-inngripende» overvåking av personer med mål om å gjøre personell i stand til bedre prioritering av ressurser og oppfølging.

 

Hensikten med teknologien er å tjene som et verktøy for å gi indikasjon om potensielle hendelser.* Dette gir grunnlag for riktig prioritering av ressurser til oppfølging av pasienter. Teknologien skal ikke erstatte menneskelig kontakt og tilsyn, og skal ikke benyttes som grunnlag for å diagnostisere eller gi behandling.

 

*) Elotec EloCare X10 har ikke til hensikt å stille diagnoser, behandle eller forebygge sykdom.

 

Elotec EloCare er ikke medisinsk utstyr, og ikke skal brukes til å behandle/diagnostisere/overvåke en diagnose, eller behandle eller forhindre sykdom.

 

Brannalarm og nødlys

Vi har løsninger for brannsikring av helsebygg med alle typer brannalarmanlegg. Det gjelder kablede tradisjonelle brannalarmanlegg, trådløse og midlertidige system som egner seg under byggeperiode. Med et bredt produktspekter innen nødbelysning dekker vi alle behov for slike bygg.

 

Sensorteknologi

Inneklima er meget viktig for pasienter og ansatte innen helse. EloRa sensorer overvåker inneklima og gir full oversikt i EloRa Manager. Du kan velge å motta varsler på sms eller e-post dersom verdiene beveger seg utenfor de justerbare grensene. I tillegg kan det elektriske anlegget sikres mot brann med EloTemp trådløse sensorer, som plasseres i el-skap. 

Har du spørsmål om sikring av helsebygg?

Kontakt oss i dag

Kameraovervåking og intelligente flammedetektorer

Med intelligente flammedetektorer kan hele fasaden eller store rom innendørs sikres dersom man ønsker tidlig deteksjon av flammer på utsiden av bygget. Våre overvåkingskamera sørger for å gi krystallklare bilder både inne og ute.


Les mer om våre relevante produkter for helsebygg

Lenker
Language
Min side