Skip to main content
Til toppen

PipeDraw prosjekteringsverktøy

Med PipeDraw kan du enkelt beregne og verifisere rørgater for Elotec aspirasjonsdetektorer, og oppfylle nye krav i NS 3960.

 

Utdrag fra standarden:

«Beregninger av alle relevante anleggsdata så som følsomhet, transporttider og luftmengde samt isometriske tegninger av røranlegg skal dokumenteres ved hjelp av beregningsprogram for angjeldende systemtype. Dette skal inngå som en del av anleggsdokumentasjonen.»

 

Programmet kalkulerer optimal hullstørrelse og -plassering, og produserer lettforståelig monteringsgrunnlag for montør.

PipeDraw beregner også forventet vakuum i hvert hull. Dette gjør det enkelt å verifisere ytelse i henhold til regler og retningslinjer på ferdig montert anlegg ved å måle sug i hvert hull med EloVac.

Tegninger fra PipeDraw viser områdedekning per hull.

Alt dette skal inngå i anleggsdokumentasjon i henhold til NS 3960.

PipeDraw genererer også handleliste for innkjøper, med beregnet behov for skjøter, bend og festeklemmer.

Du kan importere og eksportere tegninger i PDF og DWG-format.

Kontakt oss for å bestille lisens

Lenker
Language
Min side