Skip to main content
Til toppen

Bergen by

Brannvesenet valgte unike løsninger fra Elotec da bryggen i Bergen skulle sikres. De verneverdige trehusbygningene i sentrum sikres med Elotec Ajax. Brannvesenet ville ha et system som gir beboerne mulighet til å stoppe selvforskyldte alarmer, og spare unødvendige utrykninger. I tillegg sikres bygningene utvendig med intelligente flammedetektorer.

 

Type bygg: verneverdig trehusbebyggelse


Lenker
Language
Min side