Skip to main content
Til toppen

Sikreste gården i landet?

Hoel Gård er kjent for sin idylliske og vakre beliggenhet, "Jakten på kjærligheten" og kvalitet på mat og arrangementer. Dette er ikke tilfeldig, da familien Sandberg er opptatt av kvalitet i alle ledd, også når det gjelder brannsikkerhet.

Mange norske bønder er dyktige med brannsikkerheten. Forsikringsbransjen har dokumentert at brannalarmanlegg i landbruket har spart samfunnet for store verditap, menneskeliv og dyreliv grunnet tidlig varsling. Likevel brenner det i norske landbruk, og i 2020 ble det registrert nesten 300 større landbruksbranner. Verdier for over 450 millioner kroner og 852 dyreliv gikk tapt. Undersøkelser viser at 2 av 3 branner starter i el-skap.
(Hentet fra https://www.lbk.no/brannstatistikk/)


Forsikringsbransjen og bøndene har tatt grep for å bedre sikkerheten mot brann og Hoel gård var ekstra tidlig ute med sine tiltak for en trygg hverdag.

 

Pilotprosjekt

Allerede i 2014 var hele Hoel gård, som består av ulike bygg på over 10 000 kvm, helsikret med trådløs brannalarm. De har vært opptatt av å følge lovpålagte el-kontroller av sikringsskap og har enda til gode å oppleve en brann. Når man er lidenskapelig opptatt av livsgrunnlaget, vil man sikre seg med den nyeste og beste teknologien på markedet. Da pilotprosjektet med EloRa EloTemp temperaturovervåking av el-skap ble satt i gang i 2019, var Per Sandberg tidlig ute og ville ha dette installert på sin gård i samarbeid med Elotec og Gjensidige, for hvem vet hva som skjer i el-skapet mellom pålagte el-kontroller hvert tredje år.

EloTemp

  • Små trådløse temperatursensorer installert i sikringsskapene dine
  • Overvåker 24 timer i døgnet, og varsler deg umiddelbart om temperaturen overstiger en gitt kritisk grense
  • Meget god rekkevidde gir lav installasjonskost med færre signalforsterkere
  • Inntil 10 års batterilevetid på sensorer
  • Brukervennlig app med enkel oversikt

Trådløs 24/7 overvåking i el-skap

EloRa EloTemp er små trådløse temperatursensorer som installeres i sikringsskapene. Sensorene overvåker temperaturen 24 timer i døgnet, og varsler deg umiddelbart i appen om temperaturen overstiger en gitt grense. Med inntil 10 års batterilevetid, meget god rekkevidde og lav installasjonskostnad har du alltid full kontroll på brannsikkerheten i dine bygg. På Hoel Gård ble EloRa EloTemp montert i alle 21 sikringsskap på gården, og allerede ved montering oppdaget elektriker forhøyet temperatur i sikringsskapet. Dette viser viktigheten ved bruk av fagpersonell ved installasjon.
 

«Ved å bruke EloTemp føler vi oss trygge, det gjør at vi får beskjed ved forhøyet temperatur og kan ringe elektrikeren for å utbedre problemet fremfor å ringe brannvesenet når det allerede er for sent.» Sandberg – Hoel Gård.

Sikringsskapet omtales som «gårdens hjerne» og gir strøm til stadig mer avansert teknologi. Det er derfor viktig med kontinuerlig overvåking for trygghet til folk og dyr.

 

Mer enn bare sikkerhet

Elotec EloRa har et bredt utvalg av sensorer som kan tilknyttes og vil gjøre den norske bonden bedre rustet til å oppnå en mer effektiv produksjon og bidra til mindre import av matvarer. For veksthus og gartneri kan Elotec EloRa blant annet utvides med luftkvalitetsmåler og fuktsensor som kan måle vanninnhold i plantejord. Det finnes mikrovariasjonssensorer som kan måle endring i stilktykkelse for å granske effekt av miljøfaktorer, og vektsensorer som kan overvåke plantevekst. Mulighetene er mange.

 

Forsikring ser gode resultater

Gjensidige forsikring uttaler at utviklingssamarbeidet med Elotec og bruk av EloRa EloTemp allerede gir gode resultater


«Vi har jobbet med å få frem sensorteknologi som kan måle temperatur i skap på kontinuerlig basis. De har vært til utprøving bl.a. ute i gartnerier og resultatene er veldig gode. De er tilgjengelig for kjøp i dag.» – Erik Gjestvang – Gjensidige


Flere forsikringsselskap gir deg allerede fordeler om du kjøper Elotecs EloRa EloTemp i dag. Kontakt ditt forsikringsselskap eller Elotec for videre veiledning. EloRa vil kunne integreres mot flere toppsystem.

Landbrukets brannvernkomite om EloRa EloTemp sensorteknologi:
«Hensikten er å gi et varsel på mobiltelefon om det er unormal temperaturutvikling. Dette erstatter ikke en el-kontroll, men gir bonden mulighet til å følge med på om brannfarlige el-feil som oppstår mellom hver kontroll, og dermed kan ringe en elektriker for utbedring, istedenfor å måtte ringe brannvesenet.»

Gjensidige har produsert denne reklamefilmen, der de benytter vår EloTemp-sensor.

EloTemp

  • Små trådløse temperatursensorer installert i sikringsskapene dine
  • Overvåker 24 timer i døgnet, og varsler deg umiddelbart om temperaturen overstiger en gitt kritisk grense
  • Meget god rekkevidde gir lav installasjonskost med færre signalforsterkere
  • Inntil 10 års batterilevetid på sensorer
  • Brukervennlig app med enkel oversikt
Lenker
Language
Min side