Skip to main content
Til toppen

Vilkår og betingelser for Elotec Orion

Vilkår og betingelser for bruk


Disse vilkårene og betingelsene for bruk, sammen med eventuelle tilleggsvilkår eller avtaler som er oppført eller angitt nedenfor (samlet omtalt som «Vilkår»), styrer din bruk av og tilgang til våre nettsteder, nettbaserte applikasjoner, produkter, brukerstøtte og relaterte dokumenter.


Disse Vilkårene er ment å skape tillit mellom oss som leverandør av produkter og tjenester, og deg som kunde og bruker, for å sikre en god kundeopplevelse.


VED Å GODTA DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE FOR BRUK, VED Å KLIKKE I BOKSEN SOM INDIKERER DITT SAMTYKKE, HAR DU SAMTYKKET TIL ALT SOM ER ANGITT NEDENFOR. HVIS DU INNGÅR DENNE AVTALEN PÅ VEGNE AV ET SELSKAP ELLER EN ANNEN JURIDISK ENHET, BEKREFTER DU HERMED DIN FULLMAKT TIL Å BINDE DENNE ENHETEN MED PARTNERSELSKAP TIL DENNE AVTALEN. I SÅ FALL VIL BEGREPENE «DU», «DEG» ELLER «DIN» REFERERE TIL DENNE ENHETEN MED PARTNERSELSKAP. HVIS DU IKKE HAR EN SLIK FULLMAKT, ELLER HVIS DU IKKE GODTAR DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE FOR BRUK (SOM ANGITT NEDENFOR), KAN DU IKKE GI SAMTYKKE TIL DENNE AVTALEN OG KAN HELLER IKKE BRUKE TJENESTENE.
Vilkårene ble sist oppdatert 2. januar 2024. Disse Vilkårene erstatter alle tidligere versjoner. De trer i kraft mellom deg og oss fra datoen du godtok disse Vilkårene.


110 alarmoverføringstjeneste – tredjepartsvilkår
Hvis du velger å inkludere Elotecs 110 alarmoverføringstjeneste i abonnementet ditt, som innebærer automatisk alarmoverføring til det lokale brannvesenet, vil Elotec overføre forespørselen, sammen med nødvendig registreringsinformasjon, til 110-sentralen for din region.


Ved å godta disse Vilkårene, samtykker du også til å være bundet av vilkårene for den aktuelle 110-sentralen og det lokale brannvesenet for din region (heretter omtalt som «Tredjepartsvilkår»), som er oppført i slutten av dette dokumentet. Ved å samtykke til Tredjepartsvilkårene inngår du et direkte kontraktsmessig forhold med 110-sentralen. Ditt samtykke til Tredjepartsvilkårene er en forutsetning for å kunne benytte Elotec sine tjenester, som innebærer automatisk alarmoverføring til det lokale brannvesenet.


Det er ditt ansvar å gjennomgå og forstå Tredjepartsvilkårene før du godtar disse Vilkårene. De gjeldende Tredjepartsvilkårene og prislisten er tilgjengelig hos den aktuelle 110-sentralen. Den gjeldende personvernerklæringen forklarer hvordan 110-sentralen behandler personopplysningene dine i henhold til Tredjepartsvilkårene. 110-sentralen eller brannvesenet kan også kontakte deg direkte for ytterligere informasjon eller nærmere avtale.


Endringer i vilkårene og betingelsene for bruk
Elotec forbeholder seg retten til å endre Vilkårene med 30 (tretti) dagers varsel. Vi har også rett til å kansellere, endre, midlertidig stoppe eller avslutte tjenesten, helt eller delvis, etter å ha varslet brukeren minst 30 (tretti) dager før tjenesten avsluttes. Elotec forbeholder seg retten til å endre prisen på løpende abonnementer. Endringer trer i kraft 30 (tretti) dager etter varsling.


Personvern og databehandling
Elotec AS («Elotec», «vi» eller «oss») kan innsamle personopplysninger som behandles i forbindelse med Elotec-plattformen og alarmoverføringssystemet Elotec Orion («Elotec Orion», «Tjenestene»). «Personopplysninger» betyr all informasjon som vedrører en identifiserbar fysisk person, som navn, lokasjonsdata, telefonnummer, IP-adresse eller en kombinasjon av disse som gjør det mulig å identifisere personen som dataene tilhører, jf. artikkel 4 (1) i personvernforordningen («GDPR»).


Denne informasjonen kan brukes av Elotec, som fungerer som behandlingsansvarlig, i henhold til vår personvernerklæring. Når vi fungerer som behandlingsansvarlig, betyr det at vi bestemmer formålene og midlene for behandlingen av personopplysninger. Data som eksisterer i forbindelse med det installerte alarmsystemet kan deles med den samme tredjeparten som solgte deg Elotec Orion-maskinvaren, som igjen kan bruke dataene for å tilby brukerstøtte og andre support-tjenester, i henhold til vår personvernerklæring og databehandleravtale (som angitt nedenfor).


Fornyelse og oppsigelse
Abonnementer fornyes automatisk når den aktive abonnementsperioden avsluttes.


Avtalen om alarmoverføring kan sies opp av både kunde og Elotec AS, med en gjensidig oppsigelsestid på 3 – tre – måneders fra skriftlig varsel. Oppsigelsestid løper fra den 1. i påfølgende måned. Sluttbrukeren som eier alarmsystemet kan når som helst si opp abonnementet. Når et abonnement sies opp, blir det ikke fornyet ved slutten av abonnementsperioden. 


Når et abonnement avsluttes, sletter Elotec den tilhørende kontoen. Lagrede data kan også slettes i forbindelse med denne prosessen, med mindre annet fremgår av personvernerklæringen og databehandleravtalen.


Dersom innehaveren av abonnementet unnlater å betale for abonnementet, gebyrer eller andre skyldige beløp til Elotec, har vi rett til å si opp kontoen 90 dager etter at den opprinnelige betalingen forfalt.


Elotec har rett til å si opp brukerens konto dersom brukeren handler på en måte som ikke er i samsvar med denne avtalen eller instrukser gitt av Elotec.


Elotec har rett til å fakturere et gebyr for bruk utover det systemet er beregnet for, eller for overdreven bruk av data og SMS. Standardabonnementet inkluderer 10 SMS per måned.


Kontobruk, aktivitet og sikkerhet
Som bruker er du ansvarlig for all aktivitet som skjer ved bruk av kontoen din. Du er ansvarlig for å ta nødvendige skritt for å opprettholde sikkerheten og kontrollen over kontoen din. Vi forbeholder oss retten til å overvåke og håndheve restriksjoner og begrensninger for abonnementsplanen, inkludert, men ikke begrenset til, retten til å ta betalt for bruk som overskrider restriksjonene og begrensningene.


Elotec kan etablere eller endre generelle driftsrutiner for å sikre at tjenestene er tilgjengelige og ikke misbrukes.
Du må bruke tjenestene på en ansvarlig måte og ikke misbruke dem. For eksempel må du ikke

  • bruke tjenestene uten eller i strid med vilkårene og betingelsene for bruk
  • kopiere, endre, drifte, lisensiere eller videreselge tjenestene eller kontoen din
  • aktivere eller tillate andre å bruke tjenestene med kontoen din
  • bruke eller forsøke å få tilgang til tjenestene på noen annen måte enn gjennom grensesnittet vi tilbyr
  • omgå eventuelle begrensninger for tilgang eller bruk som er iverksatt for å hindre visse av tjenestenes bruksområder
  • bruke tjenestene eller programvaren hvis du er vår direkte konkurrent, med mindre du har vårt skriftlige samtykke
  • bruke våre nettbaserte tjenester til å overvåke tjenestenes tilgjengelighet, ytelse eller funksjonalitet, eller for andre referansemålinger eller konkurranseformål

Legge til flere brukere i en Elotec Orion-installasjon
Sluttbrukeren kan dele tilgangen til det installerte alarmsystemet så lenge maskinvaren har et gyldig abonnement. Dersom Sluttbrukeren ønsker å dele sin tilgang, må den sende en skriftlig forespørsel til Elotec. Forespørselen må verifisere Sluttbrukerens identitet, spesifisere tilgangens omfang og bekrefte at Sluttbrukeren påtar seg ansvaret for de inviterte brukerne og deres bruk av tjenestene. Sluttbrukeren kan også invitere flere brukere i Elotec Orion/IOT-applikasjonen med samme ansvarsområde.


Vilkår for hver enkelt 110-sentral
Ved å godta disse vilkårene og betingelsene, samtykker du også til å være bundet av vilkårene for alarmtjenester levert av din lokale 110-sentral:


110-sentralen for Finnmark
Kontraktsvilkår: 110-sentralen for Finnmark kontakter deg direkte etter å ha mottatt forespørselen om alarmoverføring fra Elotec og gi deg vilkårene.

Personvernerklæring: Du finner mer informasjon og priser på hjemmesiden deres: https://www.110- finnmark.no/

 

Tromsø 110-sentral
Sentralen har en avtale med alle kommunene i regionen om å motta automatisk brannalarm. Spørsmål om avtalen med brannvesenet bør stilles direkte til den aktuelle kommunen. Mer informasjon her: https://www.110-troms.no/

 

Salten Brann IKS
Kontraktsvilkår: Salten Brann kontakter deg direkte etter å ha mottatt forespørselen om alarmoverføring fra Elotec og gi deg vilkårene. https://saltenbrann.no/hvordan-fa-direktekoblet-brannalarm-mot-110/category1111.html

Personvernerklæring: https://saltenbrann.no/personvern/

Du finner mer informasjon og priser på hjemmesiden: https://saltenbrann.no/

 

Midt-Norge 110 Sentral IKS
Kontraktsvilkår: https://www.mn110.no/bedriftsalarm/priser-og-kontraktsvilkar

Personvernerklæring: https://www.mn110.no/om-oss/personvern

Du finner mer informasjon og priser på hjemmesiden: https://www.mn110.no/

 

Møre og Romsdal 110-sentral KF
Kontraktsvilkår: https://110-sentralen.no/vilkar-alarm/

Personvernerklæring: https://110-sentralen.no/personvern/

Du finner mer informasjon og priser på hjemmesiden: https://110-sentralen.no/


110 Vest, Bergen Brannvesen
Du finner informasjon, priser og kontraktsvilkår for hver enkelt kommune her: https://vestbrannregion.no/

Personvernerklæring: https://vestbrannregion.no/personvernerklaering/


Alarmsentralen Brann Sør-Vest
Informasjon, priser og kontraktsvilkår: https://www.rogbr.no/110-s%c3%b8r-vest/alarmer-til- 110-sentralen/avtalevilk%c3%a5r-og-priser

 

110-sentralen Agder
Informasjon, priser og kontraktsvilkår: https://www.arendal.kommune.no/oabv/overforing-av-alarmanlegg/


Sør-Øst 110 IKS
Kontraktsvilkår: https://sorost110.no/kontrakt/

Personvernerklæring: https://sorost110.no/personvernerklaering-4/

Mer informasjon og priser: https://sorost110.no/


110-sentralen i Oslo, Brann- og redningsetaten
Informasjon, priser og kontraktsvilkår: https://www.oslo.kommune.no/brannvern-ildsted-og- feiing/alarmtilkobling-til-110-sentralen/#toc-2 Personvernerklæring: https://www.oslo.kommune.no/personvern-og-informasjonskapsler/

 

Øst 110-sentral IKS
Informasjon, priser og kontraktsvilkår: https://www.ost110.no/alarmtjeneste

Personvernerklæring: https://www.ost110.no/personvernerklaering


Alarmsentral Brann Innlandet

Kontraktsvilkår: https://110-innlandet.no/alarmvilkaar/

Personvernerklæring: https://110-innlandet.no/personvern/

Priser: https://110-innlandet.no/alarmpriser/ Mer informasjon: https://110-innlandet.no/


Øvrig
Elotec forbeholder seg retten til å overvåke maskinvaren av statistiske årsaker.


Disse vilkårene er underlagt norsk rett og tvister mellom deg og Elotec knyttet til disse vilkårene skal avgjøres ved Trøndelag tingrett.


Personvernerklæring for Elotec Orion
Den nyeste versjonen av personvernerklæringen kan lastes ned her:

 

Ekstern personvernerklæring for Elotec Orion

Personvernerklæringen ble sist oppdatert 2. januar 2024.


Databehandleravtale – Bruker/Sluttbruker
Databehandleravtalen regulerer vår behandling av personopplysninger på vegne av Sluttbrukeren for alle personopplysninger der Sluttbrukeren fungerer som Behandlingsansvarlig. Den nyeste versjonen av databehandleravtalen kan lastes ned her:

 

Elotec Orion databehandleravtale for sluttbruker
Denne databehandleravtalen ble sist oppdatert 2. januar 2024.

Lenker
Language
Min side